Közbeszerzés

Közbeszerzés – bízza a profikra! Teljes körű tanácsadás és segítségnyújtás!

Cégünk bejegyzett szaktanácsadókkal dolgozik, akik több mint 10 éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek.

Amit ajánlatkérői oldalon nyújtunk:

 • Az adott szervezet ajánlatkérői minősítésének megállapítása
 • Ajánlatkérők listájára történő bejelentés
 • Az ajánlatkérő Közbeszerzési Szabályzatának elkészítése, segítségnyújtás az éves Közbeszerzési Terv és az éves Statisztikai Összegezés összeállításában
 • Tanácsadás a beszerzésnek megfelelő közbeszerzései eljárás kiválasztása során. (Becsült érték, egybeszámítás, a beszerzés tárgya, illetve, hogy a beszerzés egyáltalán közbeszerzés-köteles-e?)
 • Ajánlati/részvételi felhívás elkészítése/ellenőrzése az alkalmassági és kizárási feltételrendszer, értékelési szempontrendszer kidolgozása
 • Ajánlati dokumentáció elkészítése/ellenőrzése
 • Kiegészítő tájékoztatásnyújtás (konzultáció, helyszín bejárás, írásbeli értelmező tájékoztatás)
 • Bontási eljárások lebonyolítása, jegyzőkönyvek elkészítése, megküldése
 • Ajánlatok tartalmi/formai értékelése (hiánypótlás), döntés előkészítés
 • A bírálóbizottság munkájának szakmai támogatása, az ülések előkészítése, koordinálása
 • Az összegezés elkészítése, a közzétételi kötelezettségek teljesítése

Célunk, hogy pontos és szakszerű szolgáltatásainkat igénybe véve partnereinket mentesítsük a nehezen átlátható közbeszerzési szabályozás terheitől.

Szíves figyelmükbe ajánlunk néhány fontos változást a 2017. januártól érvényes törvényből:

Az ajánlatkérőként az egymillió forintot elérő, de a 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti értékhatárokat (áru és szolgáltatás esetén nettó 15 millió Ft-ot, építés esetén nettó 25 millió Ft-ot el nem érő értékű, a 8. § (2)-(6) bekezdése szerinti szerződéseik megkötését megelőzően is kötelesek – az e törvény végrehajtási rendeletében foglaltak szerint, az ott meghatározott kivételekkel – legalább három ajánlatot bekérni.

A nemzeti értékhatárok 2017. januártól az alábbiak:

 • árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés esetén nettó 15 millió Ft,
 • építési beruházás esetén nettó 25 millió Ft.

Jelentős változás, hogy árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén megszűnik a jelenleg hatályos szabályok szerinti ún. 4 ajánlattevős eljárás.

Építési beruházásokra 5 szabadon választott ajánlattevő felkérésével hirdetmény közzététele nélkül induló eljárásra lesz lehetőség nettó 25 M Ft és nettó 300 M Ft közötti becsült érték esetén.

A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó (nettó 64 M Ft), építési beruházás esetén az 500 MFt-ot meghaladó értékű közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót (FAKSZ) bevonni.

A számos változás közül az egyik legjelentősebb, hogy 2017. január 1-jétől az eddigi 25 millió forint helyett, 40 millió forint támogatási összeg felett lesz kötelező közbeszerzési eljárást lefolytatni.

Változtak továbbá a közbeszerzési értékhatárok is:

 • árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén 8 millió forintról 15 millió forintra,
 • építési beruházás esetén 15 millióról 25 millió forintraváltoznak az értékhatárok.
 • százmillió helyett háromszázmillió forintban határozták meg azt az értékhatárt, amely alatt az ajánlatkérőnek építési beruházás esetén a beszerzését nem kell nyilvánosan meghirdetnie, egyidejűleg az eljárásban ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők számát négyről, ötre emelték. A törvény kizárólag építési beruházásokra tartja fenn a nyilvánosan meg nem hirdetett, közvetlen felhívással induló beszerzés lehetőségét.

Példa:   ha 50% vissza nem térítendő támogatásra pályázott és a projekt értéke meghaladta az 50m Ft-ot, akkor eddig közbeszerzési kötelezettsége állt fenn. Ez 2017. január 1-jétől megváltozik, a kötelezettség csak a 80 MFt-ot meghaladó projektekre fog vonatkozni.

A törvény módosítása számos egyéb rendelkezést is tartalmaz: kérdés esetén keresse szakértőinket bizalommal.

*********

Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer alkalmazása

Felhívás a közbeszerzésekben érintett résztvevőknek!

2018-ban a közbeszerzők életében a legjelentősebb változás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) kötelező alkalmazása volt, 2018. április 15-től. Néhány hónap telt el a kötelező használat óta, így tanácsadóink is széleskörű tapasztalattal rendelkeznek.

 Szeretne közbeszerzési eljárásokban részt venni?

 Nem ismeri teljes körűen az új Elektronikus Közbeszerzési Rendszert és annak használatát?

 Segítünk!!!

Célunk, hogy ügyfeleinek megismerjék az eddig tapasztalatokat, tanácsot és segítséget kapjanak ahhoz, hogy a jövőben sikeres közbeszerzési eljárásokon vegyenek részt.

 Cégünk kifejezetten a közbeszerzési  eljárás szereplőinek kínál segítséget a rendszer használatához kapcsolódó első lépések megtételében.

 • a regisztráció menete,
 • a felhasználói regisztráció,
 • a felhasználók hozzárendelési lehetősége
 • szerepkörök kiosztása

Keressen bennünket bizalommal alábbi elérhetőségeinken: