Híreink

Friss!!! Módosult a közbeszerzési törvény

2018. november 28-án jelent meg a Magyar Közlöny 187. számában a 2018. évi LXXXIII. törvény a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról.

A törvény több lépcsőben fog hatályba lépni:

2018. november 29-én, 2019. január 1-jén, 2019. április 1-jén, 2019. április 18-án 2020. január 1-jén.

A törvény elérhető innen.

Friss!!! Módosult a 223/2018-i Kormányrendelet

A Magyar Közlöny 188. számában megjelent a Kormány 223/2018. (XI. 29.) Korm. rendelete sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról. A rendelet 2018. november 30-án lépett hatályba.

A rendelet 9-10. §-ai módosítják az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletet.

A jogszabály letölthető innen.

Újra közbeszerzési konferencia-sorozatot indítunk!

Közbeszerzési konferenciasorozat

5+1 alkalom!

Kedves Közbeszerző!

Nagy sikerű közbeszerzési konferenciasorozatunk 2018-ban is folytatódik.

Konferencia-sorozatunkat a közbeszerzést érintő változások, aktualitások és a tapasztalatok jegyében hirdetjük meg.

2018-ban a közbeszerzők életében a legjelentősebb pont az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) kötelező alkalmazása volt (2018. április 15-től). Néhány hónap telt el a kötelező használat óta, így gyakorlott előadóink is, mint, ahogy Önök, rendelkeznek tapasztalatokkal – legyen az jó, illetve rossz.

Célunk, hogy szakértőink által megismerjék az eddigi tapasztalatokat, tanácsokat kapjanak ahhoz, hogy a jövőben sikeres közbeszerzési eljárásokban vegyenek részt.

Emellett konferenciáinkon olyan témaköröket érintünk, melyek fontosak a közbeszerzés folyamatában. Így a bírálat, a szerződések, -és nem utolsó sorban – az ellenőrzések, illetve az ezekkel kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok is.

Az előadásokon lehetőség nyílik a résztvevők részéről az előadóval történő kötetlen szakmai konzultációra, a felmerülő kérdések közös megvitatására is!

A konferenciasorozat 5+1 konferenciából áll, tehát, ha jelentkezik mind az 5 konferenciára, meghívjuk Önt a 6. térítésmentes, konferenciánkra.

Bővebb információ: https://tudasbolprofit.hu/event/kozbeszerzesi-konferenciasorozat-2018/

Államilag elismert, szakmát adó, OKJ közbeszerzési referens képzést indítunk 2018. 10. 03-tól Budapesten

Ne maradjon le! JELENTKEZZEN MOST ! FONTOS: A tananyagot az épp aktuális képzés adott órája előtt készítik el szakértő oktatóink, így mindig az aktuális és hatályos Kbt. alapján tanulnak hallgatónk. Válasszon minket! Hogy miért? Mert mi nem aprózzuk el!  – 10 hónapban oktatjuk le az új kbt. szerinti OKJ tematikát Mert nálunk nincs távoktatás vagy otthon tanulás! – kizárólag személyes részvételben és a tantermi képzés hatékonyságában hiszünk Mert a név magáért beszél! – oktatóink köre a közbeszerzési szakma legjava, gyakorlott előadók, akik mindennapokban is gyakorló szakértők a közbeszerzési munka területén A képzés célja: (A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:)

A közbeszerzési referens a munkája során mind ajánlatkérői, mind ajánlattevői oldalon alkalmazza a közbeszerzésekről szóló törvényt, annak végrehajtási rendeleteit, valamint a közbeszerzési vonatkozású polgári jogi és pénzügyi jogi szabályokat. Beadványokat, nyilatkozatokat és egyéb közbeszerzési dokumentumokat készít, illetve közreműködik azok elkészítésében. Ajánlatkérői oldalon a közbeszerzési referens folyamatosan figyelemmel kíséri a beszerzéssel érintett piac keresleti és kínálati viszonyainak, árainak alakulását. Kiválasztja az alkalmazandó eljárásrendet, és azon belül az alkalmazandó eljárás fajtáját.

Előkészíti a közbeszerzési eljárást megindító felhívást, és a közbeszerzési dokumentumokat. Koordinálja a közbeszerzési eljárás lebonyolítását, értékeli és beazonosítja az ajánlatokban és részvételi jelentkezésekben benyújtott dokumentumokat. Kiválasztja az adott eljárási cselekményhez tartozó hirdetménytípust, és alkalmazza az elektronikus dokumentálás szabályait.

Ajánlattevői oldalon a közbeszerzési referens segíti az ajánlattevő eredményes részvételét az eljárás teljes folyamatában. Figyelemmel kíséri mind az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED), mind a Közbeszerzési Értesítőben megjelent közbeszerzési hirdetményeket. Javaslatot tesz az eljárásban való részvételre, részt vesz az ajánlatok és részvételi jelentkezések összeállításában, és koordinálja az eljárásban való részvétellel, valamint az esetleges jogorvoslattal kapcsolatos feladatokat.

A közbeszerzési referens feladata, a szakképesítéssel rendelkező képes: alkalmazni a közbeszerzésekről szóló törvényt, végrehajtási rendeleteit, az egyéb kapcsolódó jogszabályokat és a jogalkalmazást elősegítő dokumentumokat, nyomon követni az Európai Unió Bizottságának közbeszerzési vonatkozású tevékenységét, figyelemmel kísérni az Európai Unió Bíróságának közbeszerzési tárgyú esetjogát és a Közbeszerzési Döntőbizottság aktuális döntéseit, valamint a magyar bíróságok közbeszerzési tárgyú döntéseit, áttekinteni a közbeszerzési intézményrendszert és az érintett intézmények feladatait, meghatározni a közbeszerzési kötelezettséget, az alkalmazandó eljárásrendet és eljárásfajtát, elkészíteni az eljárást megindító felhívást és bekapcsolódni a közbeszerzési dokumentumok összeállításába, alkalmazni a közzétételre és kommunikációra vonatkozó szabályokat, ellátni az ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon előírt közbeszerzési eljárási cselekményeket és a lebonyolításhoz kapcsolódó egyéb feladatokat, nyomon követni a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések teljesítését, ellátni az ajánlattevői oldalon jelentkező feladatokat, figyelemmel kísérni a megjelent közbeszerzési hirdetményeket, felismerni a közbeszerzési eljárás során felmerülő jogsértéseket, és bekapcsolódni az esetleges jogorvoslat kezelésébe, alkalmazni a közbeszerzési vonatkozású polgári jogi, pénzügyi jogi és a közbeszerzési vonatkozású versenyjogi szabályokat, alkalmazni a közbeszerzési jogorvoslati eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény irányadó rendelkezéseit, felismerni a közbeszerzési büntetőjogi tényállásokat és korrupciós helyzeteket, a szükséges intézkedéseket megtenni, a jogszabályi előírásoknak megfelelő, etikus magatartást folytatni a közbeszerzési eljárás során, gondoskodni a közbeszerzésekben a nyilvánosság biztosításáról a közbeszerzési jogszabályoknak megfelelően, nyomon követni a közbeszerzések ellenőrzésének rendszerét, az ellenőrzéshez szükséges dokumentumok körét, szükség szerint azokat elkészíteni és kapcsolatot tartani az érintett szervekkel. Tantárgyak:

10848-16 A közbeszerzés alapjai
10849-16 Közbeszerzési intézményrendszer és jogorvoslat
10858-16 Jogi alapintézmények
11739-16 Közbeszerzési gyakorlat
11740-16 Közzététel, kommunikáció és az elektronikus eljárási cselekmények

A képzéshez szükséges végzettség: érettségi vizsga

Szakértő oktatóink: Dr. Nagy-Fribiczer Gabriella –  , közbeszerzési és európai jogi szakjogász, ügyvéd Dr. Kothencz Éva – közbeszerzési szakértő, társasági szakjogász Dr. Marosi János LL.M. – közbeszerzési szakértő, korábban a Közbeszerzési Hatóság Jogi Főosztályának, illetve Nemzetközi és Oktatási Főosztályának jogi tanácsadója Dr. Előházi Zsófia – felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, közbeszerzési és jogi szakértő, ONMERIT Tanácsadó Kft. Dr. Süvöltős András – felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, közbeszerzési jogász, a Procura Consulting Kft. ügyvezetője A képzés időpontjai, helyszíne:

A képzés időtartama: 10 hónap (304 óra)
Kezdete: 2018. október 03.
Befejezése: 2019. július 03.
Vizsga:  2019. július

Az órák: hetente egy alkalom, minden szerdán 9:00-16:00

(kivéve karácsonyi szünet 2018. december 20 – január 2 -ig és 2019. május 01. munkaszüneti nap)

A képzés helyszíne:

Budapest XIII. kerület, Angyalföldi József Attila Művelődési Központ

(1131 Budapest, József Attila tér 4.)

A képzés teljes díja:

A tanfolyam ára: 185.000 Ft (áfa mentes) + vizsgadíj 50.000 Ft (áfa mentes)

Kamatmentes részletfizetési lehetőség!

Elsős részlet | fizetési határideje 2018.09.20. | 35.000 Ft
Második  részlet | fizetési határideje 2018.11.20. | 50.000 Ft
Harmadik részlet | fizetési határideje 2019.01.21. | 50.000 Ft
Negyedik részlet | fizetési határideje 2019.03.20. | 50.000 Ft

Vizsgadíj befizetése: vizsgára való jelentkezéskor (2019. május)

JELENTKEZÉSÉT 2018.09. 20-ig VÁRJUK  !!!

A sikeres vizsgát tett hallgatók emelt szintű, államilag elismert OKJ -s KÖZBESZERZÉSI REFERENS szakképesítésről szóló bizonyítványt kapnak.

Érdeklődni írásban:  az alábbi e-mail címeken lehet: kepzes@diamondtopconsult.hu

Érdeklődni telefonon:  az alábbi telefonszámokon lehet: 06-30-9288-695

Még is van bírságmentes időszak!!!

Ha egy vállalkozás számlázó programja július elsejétől még nem képes az új szabályok szerinti számlaadat-szolgáltatásra, a NAV szankciómentességet garantál, ha az adatok még július végéig beérkeznek.

Előfordulhat, hogy egy vállalkozás nem áll készen július elsején az online adatszolgáltatásra annak ellenére, hogy megkezdte a felkészülést. A számlázó program nem megfelelő működése miatt a NAV július végéig nem bírságolja az adatszolgáltatás mulasztását, ha az adott cég képviselője regisztrál az Online Számla rendszerben és a számlaadatok július végéig, utólag megérkeznek a NAV-hoz.

A vállalkozás amennyiben nem megfelelően felkészített számlázó programot használ, de a számlázó programja július végéig képes az adatszolgáltatásra, akkor szankció nélkül megtörténhet a számlázó programon keresztül az adatszolgáltatás. A szankciómentes időszak a számlázó programoktól elvárt azonnali adatszolgáltatás kötelezettségének teljesítésére vonatkozik, az adatszolgáltatásra kötelezett számlák adatainak 2018. július 31-ig be kell érkeznie az adóhivatalhoz.

Még mindig van idő felkészülni!!! Jelentkezzen konferenciánkra, hallgassa meg szakértőnket és a korai tapasztalatokat!

https://tudasbolprofit.hu/event/online-szamlazas-adatszolgaltatas-2018-julius-10/

A számlázó programot használóknál a felkészülés elengedhetetlen része, hogy még időben felvegyék a kapcsolatot a szoftver fejlesztőjével, aki megvizsgálja, kell-e valamin változtatni a szabályos adatszolgáltatáshoz.

Az Online Számla webes felületén nemcsak információk, hanem gyakori kérdésekre összeállított válaszok és tájékoztató videók segítik a felkészülést, lépésről lépésre bemutatva a regisztrációt és az Online Számlázó használatát. https://onlineszamla.nav.gov.hu

2 nap van hátra az éles rendszer indulásáig

Szakértők nyilatkozatai alapján sok cég még nem kötötte össze a számlázórendszerét a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal. A kisebb vállalkozások nem nagyon foglalkoznak a rendszerrel, a külföldi cégeknek pedig az anyacéggel kell a változásokat összehangolnia.

A mai és holnapi (június 29-30) napok maradtak arra, hogy szoftvert vásároljanak, illetve megbízzanak adótanácsadó cégeket a számlázási feladatok ellátására.

Az adatszolgáltatási kötelezettség hiánya esetén vasárnaptól az adóhatóság számlánként akár 500 ezer forintos bírságot is kiszabhat, de a cégek és az adószakértők is arra számítanak, hogy a hivatal elnéző lesz a kezdeti időszakban, azonban a hivatal nem tervez bírságmentes időszakot.

Ha Önt is érinti az online számlaadat szolgáltatás és szeretne segítséget kapni, kíváncsi a néhány napos tapasztalatokra, jelentkezzen konferenciánkra:

https://tudasbolprofit.hu/event/online-szamlazas-adatszolgaltatas-2018-julius-10/

 

Forrás: Világgazdaság

 

Még mindig várható módosítás az online számlarendszerben az éles elindulás előtt

A valós idejű számla-adat-szolgáltatás bevezetéséig néhány nap van hátra.

Készüljön fel velünk! Konferenciánkon szakértő ismerteti a rendszert, megvitatásra kerülnek a tapasztalatok is!

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

2018.06.14-én elindult a a 0.15 verzió

2018.06.18-án elindult a regisztráció az online számlaadat - szolgáltatásra, ami azt is jelenti, hogy az éles felületen mindenkinek, aki jelentésre kötelezett adóalany, meg kell csinálnia a regisztrációt 2018.06.30-ig.

2018.06.25-én elindult az ingyenes online számlázórendszere. Ezen a felületen azok az adóalanyok tudnak számlát kiállítani, akik nem használnak adatszolgáltatásra alkalmas szoftvert, se külső adatszolgáltatási modult.

A NAV tájékoztatása szerint még az éles indulás előtt is várható módosítás.

Ahogy a szakértők vélekednek, az alábbiak várhatóak a következő néhány napban.

2018.06.29-én fog elindulni a online számla 0.16-os verziója, melyben lehetővé válik számlatömbök használatával kiállított számlák rögzítése.

2018.07.01-jén fog elindulni élesben az adatszolgáltatás. A NAV tájékoztatása alapján nem tervezik az éles használat elhalasztását, továbbá bírságmentes időszak se fog rendelkezésre állni.

Bővebb információt az alábbi linkre kattintva talál:

https://onlineszamla.nav.gov.hu/

 

Már lehet is regisztrálnia a NAV Online Számla rendszerébe

Már lehet is regisztrálnia a NAV Online Számla rendszerébe!!!

Ahogy már korábban is írtuk 2018. július 1-től kötelező számlaadat szolgáltatáshoz regisztráció szükséges mindenkinek, aki belföldi adóalanyok számára legalább 100.000 Forint Áfa-tartalmú számlát állít ki (akár számlázó programmal, akár számlatömbben).

A NAV Online Számla felületén (www.onlineszamla.nav.gov.hu/regisztracio) lehet regisztrálni, azonban ehhez ügyfélkapus hozzáférésre van szükség.

A NAV oldalán olvasható, hogy Annak érdekében, hogy számlázó program használata esetén 2018. július 1-re az adatszolgáltató számlázó programja emberi beavatkozás nélkül, időben és szabályosan továbbíthassa a NAV-hoz a számlák adatait, legalább egy technikai felhasználót a hozzá kapcsolódó technikai kulcsokkal együtt létre kell hozni, majd ezeket az adatokat a számlázó programnak alkalmaznia kell az Online Számla rendszerrel való kommunikáció során.

Regisztrációra július elseje után is van lehetőség, de legkésőbb az első adatszolgáltatással érintett számla kiállításáig el kell azt végezni.. A korábbi, tesztrendszeri regisztráció nem elég, mert az csak a tesztelés lehetőségét biztosítja.

A rendszerről szóló információk, a regisztráció menetét bemutató leírás és videó, a gyakori kérdésekre adott válaszok a NAV honlapjáról elérhető online számla aloldalon találhatók. A regisztrációval kapcsolatos segítség pedig telefonon a NAV Infóvonalán vagy írásban a honlapján keresztül kérhető - közölte a hivatal.

Cégünk segít felkészülni, 2018. július 10-én konferenciát szervezünk az új online adatszolgáltatással kapcsolatban.
Bővebb információ: https://tudasbolprofit.hu/event/online-szamlazas-adatszolgaltatas-2018-julius-10/

 

GDPR a gyakorlatban – Lásson Ön is tisztán!

Biztos Ön is számtalan médiumban találkozott a 2018. május 25-től kötelezően alkalmazandó Európai Uniós adatvédelmi rendelettel, hiszen szinte minden céget érint.

Szükséges-e Önnek adatvédelemmel foglalkoznia?! Igen, hiszen, ha természetes személy adatát gyűjti, rögzíti, felveszi, tárolja és felhasználja, akkor adatkezelőnek minősül.

A hazai vállalkozások részére mindez új feladatnak jelent, hiszen az egy éve elfogadott szabályozás rendkívül szigorú és sokkal magasabb szintre emeli az adatok védelmét.

Cégünk egész napos konferenciát szervez a rendelettel kapcsolatban, melynek keretében lehetőséget biztosítunk személyes konzultációra is előadóinkkal, akik tapasztalt adatvédelmi szakemberek.

Előadóink: dr Amigya Andrea és dr Koczka Erika

Tematika:

Adatkezelők kötelezettségei az Adatvédelmi Rendelet szerint Melyek az adatfeldolgozóra vonatkozó kötelezettségek? Hogyan állítsuk össze az adatvédelmi nyilvántartást? Hogyan döntsük el, milyen jogalapon kezeljük az adatokat? Hogyan végezzünk el egy jogos érdek tesztet? Mikor kell elvégezni és hogyan az adatvédelmi hatáselemzést? Mi a tennivaló adatvédelmi incidens esetén? Mit tegyünk, ha az érintett jogaival kapcsolatos kéréssel, panasszal keres meg? Mikor és kinek kell kinevezni adatvédelmi tisztviselőt? Miben segíti az adatkezelőt, milyen feladatai és jogai vannak és milyen szerződés szükséges a kinevezéséhez? Tipikus adatkezelések (honlap, webshop, kamerás megfigyelés, munkaügyi adatkezelések) Direkt marketing adatkezelés és magyar sajátosságok.

JELENTKEZZEN MOST!

2018. júliustól kötelező adatszolgáltatás – Online számlázás

2018. július 1-jétől érkezik a kötelező adatszolgáltatás, online számlázás.

Készüljön fel velünk!

Cégünk célja, hogy segítsen eligazodni az online számlázás rendszerében, törvényi szabályozásában, ezért konferenciát szervezünk a témával kapcsolatban, melyet a következő linkre kattintva ér el: https://tudasbolprofit.hu/event/online-szamlazas-adatszolgaltatas-2018-julius-10/

2018. július 1-jétől kötelező adatot szolgáltatni a legalább 100 ezer forint áthárított áfát tartalmazó, belföldi adóalanyok közötti ügyletekről kiállított számlákról.

A kibocsátott számlák – és számlával egy tekintet alá eső okiratok – adataira vonatkozó adatszolgáltatás 2018. július 1-jétől a kiállítás után, rövid időn belül, elektronikusan teljesítendő. Számlázó programmal történő számlázás esetén a számlaadatokat a számlázó programból emberi beavatkozás nélkül, nyilvános interneten keresztül azonnal, a számla elkészülése után rögtön továbbítani kell a NAV-hoz.

Nyomtatvány, például számlatömb alkalmazásával történő számlázás – tehát kézi számlázás – esetén a számla adatait webes felületen kell rögzíteni. Az adatszolgáltatást 5 naptári napon belül kell teljesíteni. Ez a határidő rövidül akkor, ha a számla 500 ezer forint vagy azt meghaladó összegű áthárított adót tartalmaz. Az 500 ezer forint vagy annál nagyobb összegű áfát tartalmazó számla adatait már a számlakibocsátás utáni napon rögzíteni kell a webes felületen.

Az adatszolgáltatási kötelezettség főszabály szerint a belföldi adóalanyok közötti ügyletekről kiállított olyan számlákra terjed ki, amelyekben 100 ezer forint vagy azt meghaladó összegű áthárított áfa van.

Az online adatszolgáltatás bevezetésének és az adatokat kezelő rendszer kialakításának célja a gazdaság további fehérítése az adócsalások visszaszorításával. Ezt kiegészíti a NAV szolgáltatásaként az ingyenes online számlázó funkció. A fejlesztéssel nagy mennyiségű számlaforgalom válik láthatóvá és követhetővé a NAV számára, így hatékonyabb lehet a kockázatkezelés és jelentősen emelkedhetnek az áfabevételek.

Az Online Számla rendszerében

a kiállított számlákról valós idejű adatok érkeznek a NAV-hoz, a kiállított számlákat lekérdezhetik a számlabefogadók és a számlakibocsátók is, a nagy mennyiségű számlaadat gyorsan elérhető hatékony kockázatelemzés és ellenőrzés céljára, ami segíti az adócsalások felderítését, az adatszolgáltatás automatizálásával az adminisztratív terhek csökkennek a számlázó programot használóknál, az új rendszer kiváltja a számlakibocsátók összesített adatszolgáltatását.

A megoldás alapját egy olyan összetett informatikai rendszer-együttes jelenti, amely képes

az adózók által rendszer-rendszer kapcsolattal, az elektronikus szabványüzenetben küldött számlaadatok fogadására, ellenőrzésére, és a küldés visszaigazolására, webes felületen a számlaadatok manuális rögzítésének támogatására, az azonnal elérhető számlaadatok révén a gazdasági tevékenységek és folyamatok nyomon követésére.

Az Online Számla a NAV ellenőrzési munkáját segíti, átláthatóbbá teszi a gazdasági folyamatokat és szélesíti a jogkövető adózók körét.

Forrás: https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/a_rendszerrol

 

 

 

Megérkezett a GDPR! Ön felkészült?

Megérkezett a GDPR! Ön felkészült?

Biztosan Ön is értesült a 2018. május 25-től életbe lépett Európai Uniós, új Általános Adatvédelmi Rendeletről (GDPR, General Data Protection Regulation), amely minden vállalkozást érint, emellett gyökeresen változtatja meg és teszi elszámoltathatóvá és betartandóvá az adatkezelés szabályainak eddig ismert módját.

A rendelet célja, hogy adatokat csak célhoz kötötten és csak az ahhoz a célhoz szükséges mértékben, módon és ideig lehet gyűjteni, kezelni és megőrizni.

A rendeletre való felkészülés mind magánszemélyek, mind a vállalkozások számára többletfeladatokat jelent. Számos médiumban hallhattuk, olvashattuk, hogy büntetés érheti a cégeket, melynek összeg akár 20 millió euró is lehet.

Tudjon meg többet: https://tudasbolprofit.hu/event/gdpr-hogy-felhok-elvonuljanak-2018-06-15-budapest/

 

Elektronikus Közbeszerzés 2015.04.15-től

2018.január 1-től működésbe lép és 2018. április 15-től kötelezően alkalmazandó lett Magyarország összes közbeszerzési eljárásában az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer.

Az új rendszer az elmúlt évek legjelentősebb újítását hozza a közbeszerzési eljárások lebonyolítása terén, kihívások elé állítva az ajánlatkérőket és az ajánlattevőket egyaránt.

Értesüljön naprakész szakértőinktől a törvényi változásról, illetve vegyen részt a rendszer gyakorlati bemutatóin:

Aktuális konferenciáinkat itt tekintheti meg:

https://tudasbolprofit.hu/event/tamis-norbert-elektronikus-kozbeszerzesi-rendszer-es-kozbeszerzesi-gyakorlat-2018-05-31/

https://tudasbolprofit.hu/event/epitesi-beruhazasok-kozbeszerzesenek-egyedi-szabalyai-es-nemzeti-eljarasrend-tamis-norbert-2018-06-19/

https://tudasbolprofit.hu/event/kotelezo-elektronikus-kozbeszerzes-gyakorlati-hasznalat-kifejezetten-ajanlattevoknek/

2017.05.08.

A Közbeszerzési Hatóság Elnökének közleménye

Olvass tovább

2016.12.06

Ezekkel a tételekkel módosult 2016.12.06-án a közbeszerzési törvény
Olvass tovább